7 MABC Aktuellt arbete

MUSIKALKONSERT I AULAN MED 7MABC


Tisdagen den 24 oktober kl. 19.00

Vi sjunger sånger ur musikaler som Fantomen på operan, Kristina från Duvemåla, Jekyll and Hyde, Ringaren i Notre Dame m fl.

Varmt välkomna!Läsårsplanering åk 7 musikKörsång


* Vi arbetar med att sjunga i stämmor både med ackompanjemang och a capella
* Vi sjunger på både svenska och engelska
* Blandad repertoar och olika stilar.
* Arbetar med att förbättra sångkondition och styrka i rösten.
* Vi jobbar mycket med andning och vikten av att hela tiden ha ett luftflöde när vi sjunger.
* Vi tränar våra röster bäst genom att sjunga utan att forcera, men genom att hela tiden ligga på och sjunga ”på luften.”
* God hållning
* Stort fokus på klang och dynamik, där vi arbetar för att hela tiden bli bättre.

Ensemblespel


* Ackordspel på gitarr och piano
 • Enklare trumkomp
 • Solosång med mikrofon
 • Grundkunskaper i elbas

Musikteori

 • Intervall
 • Ton- och taktarter
 • Ackord
 • Avistaträning
 • Repetition från tidigare år


Musiklyssning


* Lyssna och prata om musik i olika genrer, vad skiljer och vad påminner de olika styckena om?
* Prata om känslor i musiken.
* Vad förknippar och associerar vi med olika typer av musik.
* Hur förknippar vi tempo och dynamik med känslor?
 • Lära oss känna en fast puls. Känna igen ettan i takten.
 • Vad hör vi för instrument?


Redovisning


 • samtal där alla deltar.
 • Skrivning

Musikhistoria


 • Instrumentkännedom.
 • Symfoniorkestern
Vårtermin 2017

Vi arbetar för fullt med vår repertoar inför sexornas konsert den 30/3 kl. 19.00 i aulan.
Det blir en gott och blandat-konsert med pop, solosång och lite folkmusik.

Eleverna håller på att slutföra sina genre-projekt. En del av redovisningarna ligger på bloggarna.

De har arbetat i grupper om 3 och sökt fakta, lyssnat på musikexempel och lärt sig om artister och musiker samt om karaktärsdrag och historia inom genren. De har också lärt sig om vilka instrument som är vanliga inom genren.
De genrer som vi arbetat med är:

Pop
Rock
Jazz
Svensk folkmusik
Barock
Country
Blues
Gospel
Visa
Hiphop

Nu påbörjar vi snart ett spel-projekt på våra halvklasstimmar. Eftersom eleverna börjar med ensemblespel till hösten med Fredrick är det bra att ha testat lite innan så har de ett försprång när de sätter igång med sina band. 

Ses den 30/3!

Detta ska du kunna till teoriprovet:

(Hur ser den ut och vad är den värd?)

Helnot
Halvnot
Fjärdedelsnot
Åttondelsnot
Sextondelsnot

mp = mezzo piano = ganska svagt
p = piano = svagt
pp = pianissimo = mycket svagt
ppp= piano pianissimo = mycket mycket svagt

mf = mezzo forte = ganska starkt
f = forte = starkt
ff = fortissimo = mycket starkt

fff = forte fortissimo = mycket mycket starkt

Repristecken
Fermat

Tonarter:

b-tonarter

Frosten Besstal Essters Asstrar Dess Gesstalt

#-tonarter

Gå Du Axel Efter Berits Fisskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar